Door het werken met mensen, die niet vanzelfsprekend  op een sociaal gewenste manier door de samenleving bewegen en een plek kunnen vinden de afgelopen 20 jaar heeft ons veel geleerd. 

Het heeft ons geleerd om niet altijd in de gebaande paden te denken als het gaat om oplossingen binnen zorg en hulpverleningsorganisaties.  Maar het heeft ons ook inzicht gegeven door eerst samen tijd te nemen voor de echte vraag en hier inzicht in te krijgen.

Dit hebben we vooral geleerd door onze ervaringen die liggen in het werken met zeer ernstig gedragproblematische jongeren, jong volwassen en volwassenen in de jeugdzorg (+), (SG)(LVB)(+), psychiatrie en justitie zowel intramuraal als ambulant vanuit gemeenten maar ook de organisaties. 

In de praktijk en tijdens het werk in organisaties die zich inzetten voor mensen die extra hulp nodig hebben, zijn adhoc situaties en oplossingen vaak aan de orde van de dag. Het lukt niet altijd of de structuur en het werk is al zo ingebed in de organisatie dat er niet de tijd wordt genomen om te kijken naar oplossingen die anders zijn maar misschien wel duurzamer.

Doordat we zien dat door de transitie en de druk van het bieden van de kwaliteit het lastig is om de balans hierin te vinden voor organisaties en clienten, mensen voor wie de hulp bedoeld is. 

 

Vanuit Business Dezign willen we graag onze ervaring en professionals inzetten om duurzame oplossingen te bieden voor organisaties, gemeenten en clienten. Zodat het weer gaat over de mensen die hulp nodig hebben en we naar de duurzame oplossing kunnen kijken en kwaliteit. 

Geen adhoc oplossingen blijven zoeken en op korte termijn veel geld kwijt raken aan dure krachten die tijdelijk invliegen zonder een oplossing te bieden. Maar samen eerst te kijken naar de vraag, kennis bieden, en met een doel samenwerken en dat is duurzame kwaliteit bieden. 

 

Bij bieden:

 

-Platform aan ervaren professionals 

-innovatieve projecten

-analyses  en inzichten door inzet van beeld 

-organisatie in beeld 

-trainingen

-ondersteuning in oplossingen duurzame inzet personeel

-loketfunctie voor instellingen 

-altijd iemand die tijd maakt om mee te denken 

                         Neem contact met ons op voor de mogelijkheden